2 x 1 exclusiu socis Gent Propera

 

Imprimeix o ensenya aquest 2 x 1 a la nostra taquilla i mostra el teu carnet de Gent Propera

Pots utilitzar un val 2 x 1 per carnet i dia

PROMOCIÓ VÀLIDA D'ABRIL A NOVEMBRE

c/ Roger de Flor, 168  Barcelona 

Tel: 932 452 800

   Para ver correctamente esta página es necesario tener la última versión del navegador Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, Asiento 1.048, - Folio 102 - Diario 288 - Fecha 6-11-74 - C.I.F A-08-342750